วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประวัติศาสตร์ : ชาวดนตรีราชบุรี บรรเลงเพลงถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

มื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 นักดนตรีชาวจังหวัดราชบุรี จำนวน 379 คนเข้าร่วมการบรรเลงดนตรี ปี่พาทย์ และแตรวงของชาวบ้าน การขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง โดยความร่วมมือร่วมใจจากนักดนตรีทุกสาขาของ จ.ราชบุรี ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของ จ.ราชบุรีที่สามารถรวมนักดนตรีได้มากขนาดนี้ โดยได้รับการสนับสนุนด้วยดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์   ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Update ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ใน จ.ราชบุรี

Update ข้อมูลร้านอาหาร เครื่องดื่ม ในอำเภอต่างๆ ของ จ.ราชบุรี (20 ก.พ.2560)
  1. อ.เมืองราชบุรี
  2. อ.บ้านโป่ง
  3. อ.โพธาราม
  4. อ.บางแพ
  5. อ.ดำเนินสะดวก
  6. อ.วัดเพลง
  7. อ.ปากท่อ
  8. อ.จอมบึง
  9. อ.บ้านคา
  10. อ.สวนผึ้ง

****************************************

UPDATE ข้อมูลที่พักใน อ.บ้านคา

#Updateข้อมูล (17 ก.พ.2560)
โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ใน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี จำนวน 14 แห่ง

UPDATE ข้อมูลที่พักใน อ.ปากท่อ

#Updateข้อมูล (17 ก.พ.2560)
โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ใน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี จำนวน 6 แห่ง

UPDATE ข้อมูลที่พักใน อ.วัดเพลง

#Updateข้อมูล (17 ก.พ.2560)
โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ใน อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี จำนวน 4 แห่ง

UPDATE ข้อมูลที่พักใน อ.บางแพ

#Updateข้อมูล (17 ก.พ.2560)
โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ใน อ.บางแพ จ.ราชบุรี จำนวน 2 แห่ง

UPDATE ข้อมูลที่พักใน อ.จอมบึง

#Updateข้อมูล (17 ก.พ.2560)
โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ใน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 14 แห่ง

UPDATE ข้อมูลที่พักใน อ.บ้านโป่ง

#Updateข้อมูล (17 ก.พ.2560)
โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ใน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จำนวน 17 แห่ง

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

UPDATE ข้อมูลที่พักใน อ.ดำเนินสะดวก

#Updateข้อมูล (8 ก.พ.2560)
โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ใน อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี จำนวน 18 แห่ง

UPDATE ข้อมูลที่พักใน อ.โพธาราม

#Updateข้อมูล (7 ก.พ.2560)
โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ใน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จำนวน 9 แห่ง

อ่านต่อ

UPDATE ข้อมูลที่พักใน อ.เมืองราชบุรี

#Updateข้อมูล (7 ก.พ.2560)
โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ใน อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน 34 แห่ง


วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560