วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

มหากาพย์การซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี 2553-2560

หลังจากศาลฎีกา จ.ราชบุรี มีคำพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ภาค 7 ให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง 16 คน คนละ 6 ปี เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2560  "กลุ่มสมาชิกผู้ติดตามการทำธุรกิจล๊อตเตอรี่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี" ได้จัดทำบันทึกเรียบเรียงเหตุการณ์ดังกล่าวแจกจ่าย โดยใช้หัวข้อว่า "ความอัปยศ..มหกรรมการโกง..กว่าเจ็ดร้อยล้าน" เรื่องการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกำมะลอของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ชุดที่ 54  

ผู้จัดทำจึงขอนำมาบันทึกไว้ในบล็อกแห่งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้และเป็นบทเรียนที่สำคัญต่อคนรุ่นต่อไป  โดยมิได้หวังเพื่อทำลายผู้หนึ่งผู้ใด หวังว่าผู้อ่านทุกท่านพึงเข้าใจ เหตุการณ์ต่างๆ ถือว่าสิ้นสุดลงแล้วโดยกระบวนการของศาลสถิตยุติธรรม

ข้อความที่ปรากฏในบันทึก มีดังนี้

อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560

สุวรรณภูมิเจดีย์ ณ วัดมหาธาตุ สถานที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเป็นครั้งแรกในเมืองไทย

ผมได้มีโอกาสอ่านสมุดบันทึกเล่มหนึ่งเรื่อง "สุวรรณภูมิเจดีย์" ซึ่งผู้บันทึกเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ซึ่งผมคิดว่าทุกคนในราชบุรีในสมัยนั้นรู้จักกันดีและให้ความเคารพนับถือ อดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอยู่ในแวดวงของการศึกษาของ จ.ราชบุรี ปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้ว ท่านได้บันทึกด้วยลายมือของท่านเองไว้เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2538 ซึ่งสมุดบันทึกเล่มนี้ ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดี แต่ขออนุญาตไม่บอกว่าอยู่ที่ใด เพราะเป็นไปตามคำสัญญาที่ผมให้ไว้กับผู้เก็บรักษาสมุด