วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แตรวง แห่นาค

ช่วยกันอนุรักษ์สืบสาน มีงานช่วยสนับสนุน
ทิพย์ดุริยางค์ เอกลักษณ์ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
โทร.087-168-5685


วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พิธีตัดต้นโมกมัน การแปรรูป และการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์27 ก.ค.2560 : พิธีบวงสรวงตัด "ต้นโมกมัน" ต้นไม้ประจำ จ.ราชบุรี ขั้นตอนการแปรรูปและประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ มอบสมทบให้ศูนย์น้ำใจไมตรี เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที 9 ให้ครบจำนวน 100,000 ดอก ประดิษฐ์โดยคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่าง และผู้ที่มีจิตอาสา จำนวน 5,000 คน

เดิน-วิ่ง ขึ้นเขาแก่นจันทน์ เฉลิมพระเกียรติ ร.10ชาว จ.ราชบุรี จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ขึ้นเขาแก่นจันทน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยจัดกิจกรรมในเช้าวันเสาร์ที่ 29 กรกฏาคม 2560 ณ บริเวณอุทยานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 เชิงเขาแก่นจันทน์ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ลูกเสือ-เนตรนารี จ.ราชบุรี เฉลิมพระเกียรติ ร.10คณะลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ทุกประเภท ทุกหน่วยเหล่า ตลอดจนผู้บำเพ็ญประโยชน์และลูกเสือชาวบ้าน จัดงานเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความสามัคคี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2560 ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี

แนวทางการพัฒนาลูกเสือเนตรนารีของ จ.ราชบุรีบันทึกเมื่อ 14 มิ.ย.2560 ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด ณ สนามกีฬากลาง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ผู้ใหญ่ใจดี : กลุ่มดวงตะวัน กิฟฟารีน23 ก.ค.2560 กลุ่มดวงตะวัน กิฟฟารีน บริจาคเงินสร้างโดมสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่น รวมทั้งมอบเงินทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของจำเป็นในการศึกษา ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

Little wing on Rachaburi : Mahatart Pagodaพระปรางค์วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี บันทึกเมื่อ 6 ก.ค.2560