บันทึกการใช้ห้องฝึกอบรม

  • 19 พ.ค.2560 เวลา 09:00-16:30 น. อบรมหลักสูตรดำน้ำสากลและการค้นหาใต้น้ำ ให้แก่ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ จ.ราชบุรี และมูลนิธิสรรพราเชนทร์ จ.สมุทรสงคราม
  • 20-21 เม.ย.2560 เวลา 09:00-17:00 น. สอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)
  • 17 เม.ย.2560 เวลา 09:00-17:00 น. สอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น