วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี

พุทธศักราช 2360 : วางศิลาฤกษ์ฝังหลักเมืองราชบุรีใหม่  สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายตัวเมืองราชบุรีจากฝั่งขวา (ฝั่งตะวันตก บริเวณตำบลบ้านไร่ (เดิมชื่อตำบลอู่เรือ)) ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามทางฝั่งซ้าย (ฝั่งตะวันออก ปัจจุบันคือที่ตั้งของกรมการทหารช่าง) ของแม่น้ำแม่กลอง เนื่องจากทรงเห็นว่าที่ตั้งเมืองเดิมไม่เหมาะสมในทางยุทธศาสตร์ เมื่อทำศึกภัยพม่าที่สมรภูมิทุ่งเขางู หากฝ่ายไทยเสียทีจะถอยทัพลำบากเพราะมีแม่น้ำขวางอยู่ 

การวางศิลาฤกษ์ฝังหลักเมืองใหม่นี้มีการสมโภช 3 วัน 3 คืน เริ่มตั้งแต่วันอังคาร แรม 13 ค่ำ เดือน 6 ปีฉลู จุลศักราช 1179, ร.ศ.36  (ตรงกับวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2360)  จนถึงวันพฤหัสบดี แรม 15 ค่่ำ เดือน 6 ปีฉลู จุลศักราช 1179, ร.ศ.36 (ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2360) แล้วจึงการก่อสร้างกำแพงเมืองและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ต่อไปจนแล้วเสร็จ


ในโอกาสที่ หลักเมืองราชบุรี จะมีอายุครบ 200 ปี ในวันเสาร์ที่ 13 พ.ค.2560 ที่จะถึงนี้ จังหวัดราชบุรีจึงได้จัดให้มีงาน "สมโภช 200 ปี หลักเมืองราชบุรี"  ขึ้นในระหว่างวันที่ 13-19 พ.ค.2560 (7 วัน 7 คืน) โดยงานสมโภชนี้ จะจัดขึ้นบริเวณโดยรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

กิจกรรมพิธีบวงสรวงและบูชาเจ้าพ่อหลักเมือง 
 • วันเสาร์ที่  13 พ.ค.2560 เวลา 06:30-09:00 น. ประกอบพิธีบวงสรวงบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 
 • วันจันทร์ที่ 15 พ.ค.2560 
  • เวลา 15:00 น. ประกอบพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ บวงสรวงอัญเชิญเทพยดา 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 14 ชั้นบาดาล อัญเชิญบารมีญาณเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประสิทธิความสวัสดิมงคล
  • เวลา 15:49 น. พระสงฆ์นั่งปรก 4 รูป และพระสงฆ์ดำรงสมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ 
พิธีแห่ขบวนเครื่องสักการะบูชา และรำถวาย (มีทุกวัน)
 • วันเสาร์ที่ 13 พ.ค.2560 เวลา 16:30 น. เริ่มขบวนแห่จากสนามโรงเรียนดรุณาราชบุรี ไปถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่อประกอบพิธี
 • วันอาทิตย์ที่ 14- ถึง วันศุกร์ที่ 19 พ.ค.2560 เวลา 16:30 น. เริ่มขบวนแห่จากสนามฟุตบอล ไปถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่อประกอบพิธี
กิจกรรมการแสดงบนเวที
 • ทุกวัน เวลา 18:30 - 20:30 น. การแสดงบนเวทีกลาง บริเวณหน้าสโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี
กิจกรรมอื่นๆ
 • นิทรรศการพระราชกรณียกิจ ของรัชกาลที่ 9 ด้านข้างสโมรนายทหารค่ายภาณุรังษี
 • ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ราชบุรี จำนวน 80 ร้าน บริเวณถนนริมน้ำแม่กลองฝั่งค่ายภาณุรังษี


รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามโดยตรงกับคณะกรรมการจัดงาน

*******************
ที่มาข้อมูล
 • สถาบันราชบุรีศึกษา. (2554). สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ - รัชกาลที่ 2.จดหมายเหตุราชบุรี [Online]. Available :http://rb-memory.blogspot.com/2011/06/2.html. [2560 พฤษภาคม 9].
 • สถาบันราชบุรีศึกษา. (2553). ภาพหลักเมือง จังหวัดราชบุรี จากสมุดราชบุรี (พ.ศ.2468).ภาพเก่าเล่าอดีต [Online]. Available :http://rb-old.blogspot.com/2010/09/2468_8471.html. [2560 พฤษภาคม 9].

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น