วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี : รร.เทพวิทยาการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี จ.ราชบุรี ประจำปี พ.ศ.2560 ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี บันทึกเมื่อ 14 มิ.ย.2560 โรงเรียนเทพวิทยา (ชนะเลิศระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น