วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี : รร.บ้านโป่งกระทิงบนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี จ.ราชบุรี ประจำปี พ.ศ.2560 ณ สนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี บันทึกเมื่อ 14 มิ.ย.2560 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน (ชนะเลิศระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 และชนะเลิศระดับจังหวัด เป็นตัวแทน จ.ราชบุรี เข้าร่วมสวนสนามระดับประเทศ ณ ศุภชลาศัย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น